Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

I. Bevezető

Ez a dokumentum a Sebi GYM SE (Üzemeltető), mint adatkezelő által a személyes adatok vonatkozásában alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzíti, illetve azokról nyújt tájékoztatást. A szabályzat kialakítása során az Üzemeltető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk"), a 2011. évi CXII. törvény ("Infotörvény”), valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének ("GDPR") rendelkezéseit és iránymutatásait vette figyelembe.

Az itt rögzített irányelvek kizárólag az Üzemeltető által közvetlenül, jelen honlapon (Honlap) át, végfelhasználók részére nyújtott szolgáltatások biztosítása keretében végzett adatkezeléséről és adatvédelméről nyújt tájékoztatást, hatálya azonban nem terjed ki az Honlapon elhelyezett külső hivatkozások révén megjelölt vagy elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra és szolgáltatásokra. Utóbbiak vonatkozásában kérjük keresse fel a megfelelő szolgáltató oldalát!

II. Fogalmak

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek a Sebi GYM SE. (2117 Isaszeg, Nagyváradi u. 6. Adószám: 18724343-1-13) minősül.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megad valamilyen Személyes adatot.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó - közvetett vagy közvetlen módon - azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Szolgáltatás: az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által a Honlapon keresztül biztosított szolgáltatás(ok).

III. A kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő a Honlap által nyújtott Szolgáltatások biztosítása érdekében és során a következő személyes adatokat kezeli:

Adat

Adatgyűjtés oka/célja

Jogalap

Név

A Felhasználó azonosítása

Felhasználó hozzájárulása

Lakhely

Kapcsolattartás a Felhasználóval

Felhasználó hozzájárulása

Születési dátum

Felhasználó sporttapasztalatának felmérése

Felhasználó hozzájárulása

E-mail

Kapcsolattartás a Felhasználóval

Felhasználó hozzájárulása

Telefonszám

Kapcsolattartás a Felhasználóval

Felhasználó hozzájárulása

Közösségi profil elérhetősége

Kapcsolattartás a Felhasználóval

Felhasználó hozzájárulása

Egyesület

Felhasználó sportmúltjának felmérése

Felhasználó hozzájárulása

Pólóméret

A Felhasználó egyedi pólójának elkészítése

Felhasználó hozzájárulása

Sporteredmények az erőemelés fogásnemeiben (guggolás, fekvenyomás, felhúzás)

Edzettségi szint felmérése

Felhasználó hozzájárulása

IV. A kezelt egyéb adatok köre

Az Adatkezelő a Honlap által nyújtott Szolgáltatások biztosítása érdekében és során a következő egyéb adatokat kezeli:

Sütik

A Honlap működése részeként sütiket (cookie) is elhelyezhet a Felhasználó böngészőjében, amik célja a Szolgáltatás használatának megkönnyítése és színvonalának javítása. A sütik nem a Szolgáltató, hanem a Felhasználó eszközein kerülnek tárolásra, és azokat a Felhasználó saját hatáskörben, belátása szerint bármikor törölheti, sőt, elhelyezésüket eleve letilthatja a böngészője erre szolgáló funkcióinak segítségével.

A Honlap böngészése közben a Felhasználó böngészőjében külső, harmadik felek (pl. Google Analytics, Adverticum, stb.) is elhelyezhetnek sütiket (lásd még: Külső hivatkozások). Ezen sütikre az Üzemeltető semmilyen ráhatással nincs, azok tartalmához nem fér hozzá és azt nem tárolja - így nem minősül adatkezelőnek sem. Ezen sütik tiltására és törlésére a korábban fent, a Honlap által elhelyezett sütikről írtak ugyanúgy érvényesek.

V. Az adatkezelés időtartama, hatálya

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelését Szolgáltató mindaddig folytatja, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – azzal a felhasználói fiókkal, amihez kapcsolódóan az adatok rögzítésre kerültek – le nem iratkozik vagy egyéb úton írásban nem kéri a Személyes adatok törlését.

Jogellenes cselekmény vagy annak gyanúja esetében Adatkezelő jogosult a Felhasználó Személyes adatait törlési kérelme ellenére is a lefolytatandó eljárás időtartamára és céljára megőrizni is.

A Honlap és Szolgáltatások üzemeltetése során keletkező, illetve rögzített, nem személyes jellegű adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő garantálja, hogy ezen adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabályok által előírt esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

VI. A felhasználók jogai a kezelt adatok vonatkozásában

A Felhasználó a vonatkozásában kezelt Személyes adatok vonatkozásában az alább felsorolt jogokkal rendelkezik és az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött emailben gyakorolhatja az itt felsorolt jogait.

A benyújtott kérelmet az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek és csak akkor teljesíti, ha az alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható, és bizonyítottnak tekinthető, hogy a kérést a Felhasználó saját maga nyújtotta be. A hitelesség ellenőrzése érdekében Adatkezelő kérheti a Felhasználót személyazonosságának igazolására mielőtt a kérés teljesítését megkezdené.

Tájékoztatási jog

Felhasználó kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztást nyújtson részére az általa a Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok köréről és tartalmáról.

Helyesbítési és módosítási jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Ezen kívül a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését, amennyiben az az adatok kezelési céljával összeegyeztethető.

Törlési jog

Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

VII. Külső hivatkozások

A Honlap használata során felhasználóink - többek között - a következő harmadik felek szolgáltatásaival és sütijeivel találkozhatnak, amik a következő adatvédelmi szabályzatok szerint működnek (a listát csak informatív jelleggel biztosítjuk):

Szolgáltatás

Típus

Adatvédelmi tájékoztató

Google Analytics

Mérés és analitika

Link

Gemius SA - gemiusAudience

Mérés és analitika

Link

Google Adsense

Hirdetéskiszolgálás

Link

Adverticum

Hirdetéskiszolgálás

Link